Nya ändrade föreskrifter blir klara tidigast 2021

Arbetsmiljöverket har satt ner foten. Antalet föreskrifter inom arbetsmiljöområdet ska bli avsevärt färre. Arbetet med de nya föreskrifterna väntas ta tre år.

Som Du&jobbet skrivit tidigare pågår ett arbete på Arbetsmiljöverket med att förändra i regelfloran gällande arbetsmiljön. Dagens 69 föreskriftshäften ska bli avsevärt färre, uppskattningsvis ett 15-tal. Arbetsmiljöverkets ambition är att det ska bli lättare att hitta de regler man är berörd av.

Nyligen sade verkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem ja till den nya inriktningen. Det innebär att det nu påbörjas ett arbete med att planera hur de nya föreskrifterna ska tas fram.

Nyligen var de stora organisationerna på arbetsmarknaden, facken och arbetsgivarna, inbjudna till ett uppstartsmöte. Vägledningar till de nya reglerna är en viktig del i det kommande arbetet. – Reglerna är bra, men de når inte fram som de är nu. Målgrupperna behöver mer stöd och vägledning för att göra rätt, säger Torben Vincentsen, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Oscar Magnusson