MÅLARE VAR INTE INHYRDA

DOM Tre målare hävdade att de inte fått någon lön från sitt företag under tre månader. Målareförbundet stämde företaget inför Arbetsdomstolen (AD). Bolaget hävdade att två av arbetstagarna i själva verket var anställda i ett bemanningsföretag, medan den tredje inte alls arbetat för bolaget. AD kommer fram till att det fanns ett affärsupplägg om lönefakturering mellan företaget och ett utomstående bolag, men att detta inte var känt för de anställda, som följaktligen skulle ses som anställda av det företag som de utförde arbeten åt. Därför ska företaget betala de innestående lönerna. (AD nr 17/19)