LANDSTING SKA BETALA VITE

DOM Efter inspektioner konstaterade Arbetsmiljöverket 2014 att många läkare vid vårdcentraler inom Örebro läns landsting hade en för hög arbetsbelastning. Landstinget förelades att varje månad undersöka och bedöma riskerna i arbetet för läkare med fler än 1 500 listade patienter. Därefter skulle handlingsplaner och rutiner upprättas för att minska arbetsbelastningen. Nästa år fann Arbetsmiljöverket att landstingets åtgärder inte var tillräckliga. Ett nytt föreläggande lades, och vitet bestämdes till 250 000 kronor. Efter överklaganden hamnade ärendet hos kammarrätten som nu slår fast att åtgärderna ska vara genomförda senast den 12 maj, annars döms vitet ut. (Kammarrätten i Stockholm 1028-17)