KNÄBESVÄR GAV INTE LIVRÄNTA

DOM En kvinna med svår värk i sina knän klarade inte längre av att arbeta som städerska. Hon ansökte om livränta. Kammarrätten finner att knäbesvären troligen har samband med hennes arbete, och att hon sannolikt inte kan fortsätta att arbeta som städerska. Däremot sätter inte värken ner hennes arbetsförmåga som sådan. Hon skulle klara av att skaffa sig inkomst i andra lämpliga arbeten där hon inte belastar knäna. Därför saknas förutsättningar för livränta. (Kammarrätten i Göteborg 2421-18)