Inte diskriminering vid avbruten provanställning

Det fanns enligt AD inget samband mellan att en konsult var gravid och att hennes provanställning avbröts i förtid.

En managementkonsult blev provanställd hos ett företag. Anställningen skulle pågå i sex månader och avslutas den 14 juni 2016. Kvinnan var gravid, och blev fr o m den 4 april sjukskriven, först på halvtid och sedan på heltid. Den 10 maj, efter förlossningen, fick hon veta att provanställningen skulle avslutas i förtid, den 2 juni.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) ansåg att avbrytandet av konsultens provanställning hade ett direkt samband med hennes graviditet, och stämde företaget för diskriminering inför Arbetsdomstolen (AD). Bolaget förnekade att graviditeten hade betydelse, och hänvisade till bristande prestationer och att hon ansågs vara ”problemfokuserad och inte lösningsfokuserad”.

AD finner inga belägg för diskriminering. Bolaget kände till konsultens graviditet redan vid anställningstillfället. När beskedet om att provanställningen skulle avbrytas meddelades var hon inte längre gravid utan hade nyss fött barn. DO:s yrkande avslås. (AD nr 74/18)

Jonas Fogelqvist