Hälsa: lev gott 6/7-18

Färre dör i hjärtsjukdom

Färre, eller var tredje, dör nu i hjärt- och kärlsjukdom. Den positiva utvecklingen hotas av bl a mycket stillasittande.
31 000 dog av detta 2017, framför allt av hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp och stroke. Det gör hjärt-kärlsjukdom till den vanligaste dödsorsaken. Under 20 år har dödligheten nästan halverats, bl a beroende på forskning och bättre levnadsvanor, som att färre röker. Hjärt-Lungfonden varnar dock för att förändrade livsstilsvanor riskerar att bryta utvecklingen.
FLER FETA
Sedan 80-talet har andelen svenskar med fetma mer än fördubblats. Samtidigt är svenska ungdomar i dag mindre fysiskt aktiva än EU-snittet. I områden med svag socioekonomisk status är risken kraftigt förhöjd att drabbas av högt blodtryck och diabetes. De är i sin tur starka riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.
SLUTA RÖKA
– Vetenskapligt underbyggda råd om en hälsosam livsstil behöver komma alla till del, anser Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd. Hjärt-Lungfonden tipsar:
1. Sluta röka
2. Undvik stillasittande
3. Kontrollera dina blodvärden och medicinera vid behov
4. Ät sunt
5. Undvik stress I Sverige lever 1,9 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom.

Eva Berlin

eva.berlin@duochjobbet.se

KVINNOR RÖR SIG MER
Nästan varannan anställd, 45 procent, tycker att de får för lite motion. Kvinnor är betydligt mer aktiva än män, visar företagshälsan Avonovas kartläggning av nära 30 000 anställda. 23 procent av kvinnorna uppger att de ägnar sig åt vardagsmotion som promenader eller cykelturer fler än fem gånger i veckan, jämfört med 15 procent av männen. 6 procent av kvinnorna säger att de aldrig vardagsmotionerar, mot 12 procent av männen.

53 Så många år är den typiska kvinnan som får ersättning för sjukdom från sin kollektiv avtalade försäkring. Hon jobbar inom handeln och har drabbats av stress
Källa: AFA Försäkring

STÖRD SÖMN STÖR LIVET
400 000 svenskar har sömnapné, dvs upprepade andningsstopp när de sover, utan att veta om det. Obehandlad sömnapné kan ge en sämre livskvalitet, eftersom det blir svårt att orka med vardagen. Andningsuppehållen stör sömnrytmen och leder i många fall till syrebrist, enligt en studie från Philips och bl a Sveriges sömnapnéföreningar.

VIKTKAMPANJ KAN GÅ SNETT
Hälsosatsningar på arbetsplatsen som fokuserar på viktnedgång kan ha motsatt effekt på överviktiga, enligt en studie i Frontiers in Psychology. Resultatet beror på att tjocka personer kan känna ökat ansvar för sin vikt, och samtidigt mer hjälplöshet när det gäller att göra något åt saken. Fokus på personligt ansvar för vikten kan leda till känslan att vara stigmatiserad och diskriminerad. Enligt studien kan man undvika dessa effekter genom att fokusera på arbetsplatsens ansvar för att anställda mår bra. Personalmatsalen bör till exempel enbart servera hälsosam mat.