Hälsa lev gott 2-19

Sätt fart på minnet

Kondition, dvs bra syreupptagningsförmåga, är kopplat till kontorsarbetares impulskontroll och minne.

En ny studie från Gymnastik- och idrottshögskolan GIH visar på ett samband. 362 deltagare genomgick flera kognitionstester och fick sin kondition beräknad. Högre kondition var kopplad till bättre prestation upp till en viss nivå. De allra bästa gynnades dock inte ytterligare.
VAD ÄR VAD
Konditionen var inte viktig för alla funktioner, långtidsminnet hade samband men inte kortidsminne eller arbetsminne. Dock är det oklart vad som är hönan och ägget. – Individer som redan från början har svagare kognitiva förmågor kanske ägnar sig åt mindre konditionsfrämjande fysisk aktivitet, säger Maria Ekblom, forskningsledare vid GIH i ett pressmeddelande.
FLERÅRIGT
Man vill nu gå vidare med att undersöka om stöd till mer fysisk aktivitet eller mindre stillasittande kan gynna kognitiva förmågor. Studien är en del i ett flerårigt projekt där forskarna tillsammans med SATS, Itrim, Intrum, ICA-gruppen och Monark Exercise för att undersöka hur stillasittande och fysisk aktivitet kan påverka hälsosamma hjärnfunktioner.
Eva Berlin eva.berlin@duochjobbet.se

MINSKA demensrisken

Läs, sjung, lös korsord och motionera! Att hålla igång hjärnan med kulturella aktiviteter och att vara fysiskt aktiv i medelåldern kan minska risken att drabbas av demens senare i livet. Det visar en studie från forskare vid AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa, vid Göteborgs universitet. Studien följde 800 kvinnor under 44 år. 194 kvinnor utvecklade demens. De med flest hjärnstimulerande aktiviteter hade 34 procent lägre risk att utveckla demens och 46 procent lägre risk för demenstypen Alzheimers sjukdom.

200 förkylningsvirus, ungefär, finns omkring oss.
Att vi inte blir förkylda oftare beror på att kroppen bli immun.
Källa: Kurera.se

NYA REGLER FÖR LÄKEMEDEL
Den 9 februari i år införde EU ett regelverk som syftar till att förhindra att förfalskade läkemedel kommer in i läkemedelsförsörjningskedjan. EU:s regelverk bygger på tanken att receptbelagda läkemedel ska vara märkta med en särskild kod som ska vara lagrad i en databas. Innan läkemedlet slutkonsumeras ska koden avläsas.

HALV MILJON BLIR VINTERKRÄKSJUKA
Ny forskning tyder på att det smittsamma viruset även kan transporteras i små vattendroppar. Det räknas alltså som luftburet. Vinterkräksjukan är vanligaste orsaken till mag- och tarminfektioner i vår del av världen och drabbar cirka en halv miljon svenskar varje år. Den brukar vara i en till tre dagar hos friska. Studier har visat att 30 procent av de smittade endast blir bärare av viruset, utan egna symtom. Smitta är vanligast under den mörka årstiden, men kan ske året om.