FÖRETAGSBOT FÖR ELOLYCKA

DOM En arbetstagare fick ström genom kroppen vid arbete på en nätstation i samband med att hon öppnade ett högspänningsfack för att göra en besiktning. Hon brännskadades svårt. Utredningen visade att arbetstagaren varken hade behörighet eller tillräckliga kunskaper för det aktuella arbetet. Bolaget hade inte undersökt arbetstagarens kompetens eller behörighet. Om detta gjorts hade olyckan med stor sannolikhet inte inträffat. Därför har företaget gjort sig skyldigt till arbetsmiljöbrott, och döms till en företagsbot på 800 000 kronor. Bolaget har godtagit företagsboten. (Haparanda tingsrätt B 988-17)