FÖRETAGSBOT FÖR ARBETSMILJÖBROTT

DOM I samband med reparation av en hjullastare ådrog sig en praktikant på ett åkeri allvarliga klämoch krosskador på tre fingrar. De hade klämts mellan lastarens länkage och länkarm. Tingsrätten fäller nu företaget för arbetsmiljöbrott. Arbetsmomentet hade inte riskbedömts tillräckligt, och instruktioner för hur länkaget skulle säkras hade inte getts. Därmed har företaget av oaktsamhet orsakat praktikantens skador. Företaget invände inte mot åklagarens yrkanden. Åkeriet döms att betala en företagsbot på 150 000 kronor. (Umeå tingsrätt B 465-18)