Företag har stora brister i kemikaliehanteringen

Åtta av tio inspekterade arbetsplatser måste åtgärda sin hantering av farliga kemikalier.

Många arbetsgivare är dåliga på att dokumentera sin riskbedömning av farliga kemiska ämnen. Det framgick när Arbetsmiljöverket i höst inspekterade 1 800 arbetsplatser för att undersöka kemikaliehanteringen. Fokus låg bl a på skola, vård, fordonsverkstäder, livsmedelsindustri, tvätterier samt hotell och restaurang.

Åtta av tio arbetsplatser fick krav på att åtgärda brister i hur de hanterar kemikalier. Det handlade framförallt om bristande dokumentation och om att förteckningar över farliga ämnen på arbetsplatsen inte var kompletta. Dokumentationen bör fokusera på hur arbetstagare exponeras för farliga ämnen och vad som ska göras för att begränsa riskerna. Även beredskapen för olyckor måste beskrivas.

Pernilla Persson Niia, chef för Arbetsmiljöverket Region Väst, säger: – Det är viktigt att tänka på att kemikalier och farliga ämnen finns överallt och kan förekomma i många olika former, som exempelvis vätska, pulver, damm eller glas. Inspektionerna var ett led i en europeisk arbetsmiljökampanj för säkrare hantering av farliga ämnen.

Jonas Fogelqvist