FICK INTE FÖRLÄNGD SJUKPENNING

DOM Försäkringskassan beslutade att en kvinna som varit sjukskriven i 180 dagar skulle klara normalt förekommande arbeten på arbetsmarknaden, och att sjukpenningen därför skulle dras in. Kvinnan hänvisade till en rehabplan som tagits fram i samarbete mellan bl a arbetsgivaren, företagsläkare och psykolog. Planen visade att hon sannolikt skulle kunna återgå till ordinarie arbete inom 365 dagar, varför det fanns skäl till fortsatt sjukpenning. Kammarrätten kommer dock fram till att den medicinska utredningen inte ger någon väl underbyggd prognos för när återgång i arbete kan ske, samt att kvinnan skulle klara andra vanligt förekommande arbeten. Försäkringskassans beslut ska därför gälla. (Kammarrätten i Stockholm 2251-18)