ENTREPRENÖRSANSVAR FÖRESLÅS INOM BYGGINDUSTRIN

PROPOSITION Regeringen föreslår nu att det införs ett entreprenörsansvar inom bygg- och anläggningsbranschen. Syftet är att motverka fusk och osund konkurrens. Enligt lagförslaget ska arbetstagare som inte får ut sin överenskomna lön kunna kräva denna av det företag som anlitat hens arbetsgivare. Om detta inte visar sig möjligt övergår ansvaret till huvudentreprenören. Entreprenörsansvaret ska gälla både inhemska och utstationerade arbetstagare. Förslaget innebär även att arbetstagare och berörda fackliga organisationer ska få information om hur entreprenadkedjan ser ut i det aktuella fallet. Det ska bli möjligt för parterna att reglera ansvarsfrågorna i kollektivavtal, som då ersätter lagen.