ENTREPRENÖR ORSAKADE FALLOLYCKA

DOM I samband med entreprenadarbeten under Skansenberget grävdes det för rörläggning. Vanligen var rörgraven täckt med plywoodskivor. Men när en anställd vid Nordiska Museet öppnade dörren till bergutrymmet för att gå till museets förråd saknades skivorna. Hon föll ner i rörgraven och bröt armen. Hovrätten konstaterar att det varit enkelt för entreprenören att hålla uppsikt över arbetet och att sätta upp varningsskyltar. Sådana saknades dock. Företaget döms för arbetsmiljöbrott och ska betala en företagsbot på 50 000 kronor. (Svea Hovrätt B 11667-18)