Debatt: Vilka anställda passar inte in

I januari skrev Du&jobbet om forskaren Kristina Sutter-Beime, som studerat hur chefer ser på anställda som inte anses passa in. Det handlar bl a om personer som bryter normer, inte presterar eller är dåliga på samarbete. I vissa fall ansågs de anställda besvärliga utan att det kunde kopplas till arbetet. (Se sid 46.)

Artikeln orsakade debatt på Du&jobbets Facebook. Lina Andersson skrev: ”Hade velat ha mer information om den sista kategorien ”besvärlig personal”, när chefen försöker hitta (?) fel. Skapar personalen svårigheter på arbetsplatsen så borde hen passa in under de andra kategorierna. Eller menar forskaren att chefen hittar på för att en inte gillar/förstår sin anställde? Är det inte trakasserier eller mobbning då?”

Du&jobbet bad Kristina Sutter-Beime svara och hon skrev: ”Bara för att ett problem inte går att definiera behöver det inte nödvändigtvis vara så att chefen ”hittar på” som du uttrycker det. Det är absolut en svår kategori att få grepp om, chefen hade väldigt svårt att konkretisera problemet, koppla det han eller hon upplevde som avvikande till själva arbetet, men att chefen upplevde personen som djupt problematiskt är det ingen tvekan om.”

Följ debatten på duochjobbet.se,
på Facebook: facebook/com/duochjobbet.