Chefer mobbas mer på nätet

Det är större risk för chefer än vanliga anställda att bli nätmobbade. Digital kommunikation ger nya möjligheter för personer i lägre ställning, enligt en avhandling om nätmobbning i arbetslivet.

Nät- eller cybermobbning syftar på aktiviteter via digitala kanaler som e-post, SMS, blogg eller sociala nätverkssajter som Facebook. Den skiljer sig från vanlig mobbning bl a genom att personer utanför organisationen, som elever, kunder eller medborgare, får möjlighet att mobba yrkesverksamma.

Rebecka Cowen Forsell har i en avhandling vid Malmö universitet ställt frågor till 3 400 personer yrkesverksamma i Skåne. 3,5 procent upplevde sig mobbade ansikte mot ansikte, knappt 1 procent var utsatta för nätmobbning och 10 procent var drabbade av beteenden som kan karakteriseras som detta.

– Publiken har en central roll i mobbning på Facebook. Inte bara i rollen av att bevittna eller legitimera handlingarna, utan även som mottagare av budskapen. Mobbning på sociala medier kan ses som ett framträdande där mobbaren vill framställa sig på ett visst sätt inför en viss publik som inte nödvändigtvis behöver vara mobbningsoffret, säger Rebecka Cowen Forsell i ett pressmeddelande från Malmö universitet.

Zandra Zernell