Chaufför hade inte rätt till uppräknad lön utan jobb

Avtalet innebar inte att all arbetstid på kvällar och nätter skulle innebära högre lön.

Enligt kollektivavtalet mellan Kommunal och Sveriges bussföretag ska all arbetstid mellan 22 och 06 räknas upp 1,17 gånger. Tvist uppkom gällande hur en busschaufförs arbetstid skulle beräknas. Chauffören hade under en period arbetstid fram till 22.43. Hans sista körning avslutades normalt 22.17.

Företaget betalade honom ordinarie lön mellan 22.17- 22.43, men räknade inte upp den med 1,17 eftersom han inte arbetade då. Kommunal menade att han stod till arbetsgivarens förfogande och borde ha fått den uppräknade lönen.

Arbetsdomstolen (AD) kommer dock fram till att avtalets ordalydelse ger arbetsgivaren stöd. Det sägs att uppräkning ska ske ”för varje arbetad timme som utförs”. Detta bör enligt AD tolkas som att uppräkning inte ska ske när arbete inte utförs. Därför avvisas Kommunals talan. En ledamot reserverade sig. (AD nr 69/18)

Jonas Fogelqvist