Arbetsgivaren hade rätt dra in lön för fackligt arbete

APM Terminals slutade att betala lön till Hamns ordförande för fackligt arbete på heltid. Det var varken avtalsbrott eller föreningsrättskränkning, anser AD.

Peter Annerback blev 2006 ordförande för Hamnarbetarförbundets avdelning 4 i Göteborg. Samma år träffades en överenskommelse med Göteborgs Hamn om att han skulle få lön för fackligt arbete, sedan 2012 på heltid. Den 30 mars 2017 meddelade APM Terminals, som nu driver hamnterminalen, att lönen för fackligt arbete drogs in och att Annerback skulle återgå till jobbet som hamnarbetare.

Hamnarbetarförbundet stämde APM inför Arbetsdomstolen (AD) och yrkade skadestånd för bl a föreningsrättskränkning och brott mot las. Hamn menade att agerandet innebar avsked, och att det skulle ses som en påtryckning i de konflikter som Hamn vid tiden hade med APM. Överenskommelsen 2006 var enligt Hamn att likställa med ett kollektivavtal.

AD kommer efter att ha studerat hur överenskommelsen 2006 träffades fram till att ingen av parterna avsåg att teckna kollektivavtal. Av detta följer att beslutet den 30 mars dels är giltigt, dels inte kan jämställas med ett avsked. Eftersom bolaget inte har varit skyldigt att betala lön för Annerbacks fackliga arbete, var indragningen av förmånen inte en föreningsrättskränkning. (AD nr 10/18)

Jonas Fogelqvist