ANVISADE INTE PERSONALUTRYMME

DOM I samband med måleriarbeten upplystes inte två anställda om var det personalutrymme som avtalet kräver fanns. De tvingades byta om inne i själva måleriobjektet, och spola sig rena med en slang. I själva verket fanns det personalbodar uppställda utanför båda arbetsplatserna, men detta förstod de inte. I och med att företaget inte säkerställt att målarna fick reda på att personalutrymme fanns, anser Arbetsdomstolen (AD) att man brutit mot kollektivavtalet. Skadestånden jämkas dock från sammanlagt 160 000 kronor till 60 000 kronor. (AD nr 10/19)