Äldre entreprenörer mår bättre än pensionärer

Människor som driver företag i slutet av arbetslivet upplever högre livskvalitet än människor som lämnat arbetslivet. Företagandet ökar dessutom arbetskraftsutbudet och minskar påfrestningarna på pensionssystemet, konstaterar forskare vid Linnéuniversitetet.

I ett projekt studerades livskvalitet hos personer som fyllt 61 och drev företag. Flertalet såg det som ett fritidsintresse, men även låg pension var ett skäl till att vara företagare.

Vid en jämförelse av hur nöjda de var med sina jobb jämfört med anställda, blev resultatet att fler företagare uppskattade sina jobb och bedömde dem som mindre mentalt påfrestande eller stressiga. Resultaten understryker betydelsen av att individer har möjligheter att påverka förutsättningarna för att vara aktiv på arbetsmarknaden i slutet av arbetslivet. Äldre har varit en bortglömd grupp när samhället velat stimulera företagande, konstaterar forskarna bakom studien. – Det finns goda skäl att ändra på det. Vinsterna av ett ökat entreprenörskap bland äldre är uppenbara för såväl samhället som för de äldre entreprenörerna, säger nationalekonomerna Mats Hammarstedt och Lina Aldén, i en kommentar till forskning. se.

Eva Berlin