AFROSVENSKAR DISKRIMINERAS

STUDIE Afrosvenskar har högre arbetslöshet än övriga befolkningen. Högst är den för afrosvenskar födda söder om Sahara utan nioårig grundskola. Arbetslösheten sjunker i takt med ökad utbildning, men bara till och med gymnasieutbildning. Läser de in en treårig eftergymnasial utbildning blir deras arbetslöshet högre. Afrosvenskar har lägre lön än övriga, allra störst är gapet för en person född i Sverige med minst en förälder från Afrika söder om Sahara. Det visar en rapport som tagits fram av Centrum för mångvetenskaplig forskning på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm.