Verksamhetens webbplatser:

Utgivningsschema 2018

Nr Utgivningsdag/tema Inlämning av material
1 12 feb – Kontor 29 januari
2 26 mars – Fysisk arbetsmiljö 12 mars
3 21 maj – Personlig skyddsutrustning 12 maj
4 10 sept – Skydd och säkerhet 27 augusti
5 22 okt – Ergonomi 8 oktober
6-7 3 dec – Hälsa 19 november