Verksamhetens webbplatser:

Annonsera

Målgrupp och räckvidd

Du&jobbet utkommer med sju nummer per år och beräknas nå ca 28 500 läsare. Tidningen är Sveriges största prenumererade tidning om arbetsmiljö med en upplaga på 14 200 exemplar, varav 11 400 är TS-upplaga (TS 2014).

Vår webbplats duochjobbet.se har drygt 20 000 unika besökare varje månad och vårt digitala nyhetsbrev har drygt 11 000 mottagare.

Uppskattade annonser!

Läsarna fungerar ofta som ”rådgivare” och använder Du&jobbet som informationskälla. Detta gäller även inför köp av produkter och tjänster där 58% anser att tidningens annonser ger värdefull och användbar information som ofta leder till aktiv handling.

Populär&nyttig

92% av Du&jobbets läsare tycker att tidningen är mycket bra/bra och runt 80% anser att den innehåller viktig information som de har praktisk nytta av.

Kontakta vår annonsavdelning redan idag. Boka en annons – ring eller mejla för prisuppgifter och mer information.