Målgrupp och räckvidd

Du&jobbets upplaga är 14 200 exemplar,  varav 11 400 är TS-upplaga (TS 2014). Tidningen är därmed Sveriges största prenumererade tidning om arbetsmiljö.

Uppskattade annonser!

Läsarna fungerar ofta som ”rådgivare” och använder Du&jobbet som informationskälla. Detta gäller även inför köp av produkter och tjänster där 58% anser att tidningens annonser ger värdefull och användbar information som ofta leder till aktiv handling.

Populär&nyttig

92% av Du&jobbets läsare tycker att tidningen är mycket bra/bra och runt 80% anser att den innehåller viktig information som de har praktisk nytta av.
Kontakta vår annonsavdelning redan idag. Boka en annons – ring eller mejla för prisuppgifter och mer information.