Verksamhetens webbplatser:

Ålder och arbete


Ålder&arbete - ett temamagasin från Du&jobbetÅlder&arbete är ett temamagasin som främst har fokus på äldre i arbetslivet. Här finns artiklar om åldersdiskriminering, ny forskning, åldersmedvetet ledarskap, kompetensöverföring mellan generationer och mycket mer.

Ålder&arbete har producerats av Du&jobbets redaktion, med stöd från FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap), och Tema Likabehandling, en av Europeiska socialfondens fem nationella temagrupper, inom ramen för Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012.

Du kan beställa Ålder&arbete (kostnadsfritt) på www.temalikabehandling.se

Du kan också läsa den online, eller ladda ner den i pdf-format: